AKTUALNOŚCIO NASAKT ZAŁOŻYCIELSKIDEKLARACJA CZŁONKOWSKAWYDARZENIAOŚWIADCZENIALINKIKONTAKT

 

Zarząd:

prof. dr hab. Waldemar Paruch, prof. UMCS – przewodniczący
dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL – wiceprzewodniczący
dr hab. Mirosław Szumiło, UMCS – sekretarz
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska
dr Grzegorz Czelej, senator RP
mgr Tomasz Sonntag, KUL
 


Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Chibowski, UMCS
dr Dariusz Chocyk, Politechnika Lubelska
mgr Eunika Chojecka, UMCS
mgr Zbigniew Czapliński, politolog
dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Jacek Duda, emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Michał Gołoś, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
mgr Barbara Grell-Duda, psycholog
mgr Ewa Gułkowska, nauczyciel w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie
dr Sławomir Janicki, emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
dr hab. Jacek Janowski, UMCS
dr Józef Kaczor, UMCS
mgr inż. Jerzy Koślak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
mgr inż. Sławomir Kowalik, przedsiębiorca
dr hab. Teresa Krasowska, UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Janusz Łosowski, UMCS
prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Dariusz Magier, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr inż. Barbara Maniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Artur Markowski, UMCS
mgr Grzegorz Mierzwa, KUL
dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr Wieńczysław Niemirowski, UMCS
mgr Hubert Obrusiewicz, menadżer
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
dr Tomasz Ożóg, KUL
dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL
mgr Jerzy Rosiak, dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS
prof. dr hab. Witold Stępniewski, Politechnika Lubelska
dr hab. Krzysztof Szulowski, prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
dr Andrzej Trembaczowski, UMCS
prof. dr hab. Krystyna Trembicka, UMCS
mgr Marcin Wieczorek, przedsiębiorca
mgr Maria Wilczańska, emerytowany wykładowca KUL
mgr Anna Wojciechowska, specjalista ds. funduszy unijnych
mgr Katarzyna Wojtal, KUL
dr hab. Anna Zakościelna, UMCS
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS

 


Zapraszamy również na nasz profil FB: